Viimati lisatud

Hinnang Tallinna lahel 22.09.2016 toimunud merepääste I astme koolituse juhtumile

|12.10.2016

OJK ei vii käesoleva juhtumi suhtes läbi ohutusjuurdlust, kuna vastavalt Meresõiduohutuse seadusele ei ole tegemist laevaõnnetusega. Käesolev hinnang on koostatud Päästeameti ja Reval Merekooli poolt saadud andmetele tuginedes ning hinnangu ainsaks eesmärgiks on meresõiduohutuse suurendamine ning sarnaste juhtumite kordumise vältimine.
OJK ei tegele süü ega vastutuse küsimustega.

Vedurlaeva „Zubr“ poolt pukseeritava „Vega“ kaotus

|09.02.2016

Ohutusjuurdluse Keskus viis 6. veebruaril 2016 puksiirlaeva “Zubr” slepis olnud inimtühja ja lastita puksiirlaeva “Vega” uppumise suhtes läbi juhtumi esialgse hindamise.

Vastavalt Meresõiduohutuse seadusele otsustas OJK pärast kogu kättesaadava informatsiooni analüüsimist ohutusjuurdlust mitte avada.

Rööpamurrud AS Eesti Raudtee infrastruktuuril aastavahetuse 2015/2016 paiku

|05.02.2016

28. detsembrist 2015 kuni 05. jaanuarini 2016 toimus AS Eesti Raudtee taristul 7 rööpamurdu. Liiklusohtlikku olukorda ei esinenud. OJK ohutusjuurdlust ei algatanud, kuid analüüsis teavet juhtumite kohta ning koostas arvamuse.