2004. a. uuritud raudteeliiklusõnnetuste aastaaruanne