2006. a. uuritud raudteeliiklusõnnetuste aastaaruanne