Raudteeõnnetustest, tõsistest õnnetustest ja vahejuhtumitest teatamine

Prindi

Raudteeõnnetustest, tõsistest õnnetustest ja vahejuhtumitest teatamine toimub vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist teavitamise kord ning kirjaliku teate ja ettekande vorm.

Esmateate edastamisel on kohustuslik täita tärniga tähistatud väljad.

Kontaktandmed
:
Õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi toimumiskoht
Andmed ohvrite ja kannatanute kohta
Spämmikontroll
Sisesta sõnad, mis on pildis kuvatud. Kui tähed ei kuva korrektselt, klika esimesele sinisele ikoonile (pildi kõrval), siis kuvavad uued sõnad.