Ohutusjuurdluse asutused viivad läbi esialgse hindamise seoses uue informatsiooniga Estonia osas

Prindi
Sisu: 

 

28. septembril 2020 avalikustati videosalvestus, millel nähtub läbiv vigastus m/l Estonia kerel. Sellest tulenevalt otsustas Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) 2. oktoobril algatada ilmnenud uue informatsiooni suhtes esialgne hindamine. Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused on nõustunud esialgse hindamise läbiviimisel oma Eesti kolleege abistama.

Esialgse hindamise eesmärgiks on hinnata, kas uue informatsiooni valguses on vaja Õnnetuse Uurimise Ühiskomisjoni (JAIC) leiud m/l Estonia õnnetuse põhjuste osas ümber hinnata ning juhtumi suhtes läbi viia edasist juurdlust. Selleks analüüsitakse ja kõrvutatakse uut faktilist informatsiooni 1997. aastal avaldatud ühiskomisjoni aruandega.

Esialgne hindamine viiakse läbi Eesti, Soome ja Rootsi vahelise 1994. aastal sõlmitud hauarahukokkuleppe raamistikus ning kooskõlas kolme riigi seadustega.

Lisainformatsioon:

  • Eesti: Jens Haug, Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja, Telefon +372 625 6314, e-mail: Jens.haug@ojk.ee
  • Soome: Dr. Veli-Pekka Nurmi, Executive Director of the Finnish Safety Investigation Authority. Phone number: +358 29 515 0701; e-mail: veli-pekka.nurmi@om.fi
  • Rootsi:  Jonas Bäckstrand, 08-508 862 82