Rene Arikas: Parvlaeva Estonia esialgne hindamine kinnitas uuringute vajadust

Prindi
Sisu: 

Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet ja Soome Ohutusjuurdluse Amet viisid eestlaste juhtimisel 8.-16. juulini läbi parvlaeva Estonia vraki ja ümbritseva merepõhja esialgse hindamise. 

 

“Parvlaeva Estonia vraki ja seda ümbritseva merepõhja esialgne hindamine oli edukam, kui julgesime optimistlikes prognoosides loota,” lausus Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas. “Saime läbi viia enamiku planeeritud uuringutest, nüüd algab kogutud andmete detailne analüüs, mis kestab orienteeruvalt kolm kuud ning mille põhjal pannakse paika edasine uuringute käik. Muuhulgas on järgmiste sammudena kavas digitaliseerida joonised ning luua laevast 3D mudel, viia läbi ferromagnetuuring ning paigaldada vraki lähedusse hoovusemõõtja.“ 

 

”Uurisime koostöös Stockholmi Ülikooliga Estonia vraki ümbruse merepõhja geoloogiat,“ rääkis Eesti Geoloogiateenistuse meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja Sten Suuroja. „EGT tegi seismo-akustilist profileerimist Stockholmi Ülikooli uurimislaevalt Electra af Askö. Antud meetod võimaldas uurida merepõhja läbilõiget kuni kõvade aluskorra kivimiteni. Saadud andmete esialgsest interpreteerimisest on näha, et vraki vööri- ja ahtriosa asuvad pehmel savil ning laeva keskosa lamab kõvemal aluskorra kivimitest ja moreenist künkal. Antud järeldused on tehtud kaudse meetodiga saadud andmete põhjal ning täpsemate järelduste tegemiseks on vaja uurida merepõhja vahetult kohapeal.”

 

Rene Arikase sõnul häiris uuringute läbiviimist kõikidel päevadel tundmatu signaal, mille päritolu ei ole praegu veel kindlaks tehtud. „Kõikides uuringuseadmetes oli segaja peal, mis vähendas oluliselt veealust nähtavust ning pikendas uuringute läbiviimise aega,“ selgitas Arikas.

 

Hoolimata takistustest on praeguseks eeluuringute käigus kindlaks tehtud järgmised faktid:

 

- 3D skanneriga ning allveerobotiga tehti kindlaks, et laeva paremas pardas on kere läbistav vigastus, mida näidati ka norralaste 2020. aastal avaldatud filmis. Vigastuse mõõtmed on vähemalt 4x22 meetrit, kuid selle täpset ulatust ei ole võimalik määrata, kuna vigastus jääb osaliselt laevakere alla. Vigastused on nii välisplaadistusel kui ka suures ulatuses sisekonstruktsioonidel.

 

- Merepõhja profileerijaga läbi viidud uuring kinnitab, et vrakk toetub suures osas pehmele savikihile, kuid vraki vahetus läheduses on arvatav graniidipaljand. Vajalikud on täiendavad uuringud, et teha kindlaks, kas see võib olla laevakeres olevate vigastuste tekkepõhjuseks.

 

- Vraki vöörirambi hinged on purunenud ja vööriramp on eest ära ning pääs autotekile on avatud. Mis põhjustas vöörirambi eraldumise, peab välja selgitama põhjalikuma analüüsi käigus.

- Laevakerel on tuvastatud mitmeid deformatsioone ja pragusid. Üheks näiteks on vigastused ahtris, mis võivad viidata sellele, et uppumisel puutus vastu merepõhja esmalt laeva ahtriosa.

 

„Kokkuvõtteks võib öelda, et eeluuringud õnnestusid hästi tänu toimivale rahvusvahelisele meeskonnale, kuhu kuulus lisaks Eesti ja Rootsi merendus- ja geoloogiaekspertidele ka USAst pärit 3D skanneri spetsialist Brian Abbot,” lausus Rene Arikas. ”Eeluuringute perioodil töötasid inimesed uuringulaevadel sageli 18-20 tundi ööpäevas väga lühikeste puhkepausidega. Lisaks toetasid meid nõu ja jõuga Soome, Rootsi ja Eesti ametkonnad, ülikoolid, teadusasutused ja ettevõtted ning paljud vabatahtlikud Hiiumaal. Suur tänu neile selle eest.”

 

 

Fotod eeluuringutest:

https://pilv.mkm.ee/s/sWqlesShxLKcUM2

Fotode kasutamisel palume viidata autorile: Madis Veltman, Postimees.

 

Lisainformatsioon:

Kapten Rene Arikas, Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja

rene.arikas@ojk.ee, tel. +372 5300 6001

Sten Suuroja, PhD, Eesti Geoloogiateenistuse meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja

sten.suuroja@egt.ee, tel. +372 5340 9924

 

Katrin Vende

Kommunikatsioonispetsialist

Ohutusjuurdluse Keskus

Tel.  + 372 585 005 78

Õnnetusjuhtumi kuupäev: 
21.07.2021