Laevaõnnetuste ohutusjuurdlus

Prindi

Alates 01. jaanuarist 2012 viib laevaõnnetuste sõltumatut ohutusjuurdlust läbi Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK). Laevaõnnetuste ohutusjuurdluse eesmärk on parandada meresõiduohutust ja vähendada õnnetuste toimumise riski tulevikus.

Ohutusjuurdluse ülesanne on selgitada välja laevaõnnetuse asjaolud, põhjused ja tagajärjed ning ohutusjuurdluse tulemuste põhjal kavandada laevaõnnetuste vältimise meetmed. OJK ei tegele süü ega vastutuse küsimustega.

Vastavalt Meresõiduohutuse seadusele viiakse OJK laevaõnnetuse ohutusjuurdlust läbi väga raske ja raske laevaõnnetuste suhtes, mis

  • on seotud Eesti riigilippu kandva laevaga,
  • leiab aset Eesti territoriaalvetes,
  • on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega.

Eesti Vabariigi oluliste huvidega seotud laevaõnnetused võivad juhtuda nii Eesti lipu all sõitvate laevadega väljaspool Eestit kui ka teiste lipuriikide alustega Eesti vetes. Juurdluste põhjalikuks läbiviimiseks on sageli vajalik rahvusvaheline koostöö.

Ohutusjuurdluste aruannetes tehtud soovituste eesmärgiks on edendada ülemaailmset mereohutust. Ohutusjuurdluse aruanne avaldatakse OJK veebilehel 12 kuu jooksul õnnetuse toimumise päevast arvates. Kui lõpparuannet pole võimalik selle aja jooksul koostada, avaldatakse sama aja jooksul vahearuanne.

Eesti Meresõiduohutuse seadus on kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization) konventsioonidega ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/18/EÜ. Hetkel kehtiv Meresõiduohutuse seadus jõustus 01. jaanuaril 2012.