Lennuõnnetuste ohutusjuurdlus

Prindi

Ohutusjuurdluse Keskuse ülesandeks on läbi viia lennuõnnetuste ja lennunduses toimunud tõsiste intsidentide ohutusjuurdlus. Ohutusjuurdluse eesmärgiks on juhtumi põhjuste tuvastamile ning ohutusalaste soovituste tegemine ning nende menetlemise jälgimine. OJK ei tegele süü ega vastutuse küsimustega ning on oma tegevuses sõltumatu.

Õnnetuse ja tõsise intsidendi määratlemisel lähtutakse ICAO Annex XIII tekstist ning Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse 996/2010 vastavatest sätetest.